Tips en trucs over FileMaker met code, afbeeldingen of te downloaden bestanden. Als u zelf in FileMaker programmeert dan kunnen deze u wellicht helpen. Volg ons om nieuwe tips & trucs te ontvangen. Als u hulp nodig heeft bij het toepassen neem dan gerust contact op.

De bestanden openen automatisch met volledige toegang zodat u alle tabellen, velden, scripts, enzovoort kunt bestuderen, aanpassen en overnemen.

2017

Zoeken in Relaties schema

Geplaatst op: 18 juli 2017 | Niveau: FileMaker Gevorderden Training

Een relatie-schema

Wordt het Relaties schema wat vol en onoverzichtelijk? Of het nu netjes is of een rommeltje, door te zoeken vindt u altijd een tabelvermelding terug. Er blijkt een soort snel zoeken verborgen te zijn...

In het Bestand menu, dan het Beheren vervolgmenu vindt u Database... om het 'Database beheren' venster te openen. De derde knop/tab in dat venster is Relaties waarin alle tabelvermeldingen met hun onderlinge relaties worden getoond. Helaas zit er rechtsboven in het venster geen 'Snel zoeken' mogelijkheid maar die is er wel...

Zoekt u een specifieke tabelvermelding? Type dan vrij snel achter elkaar de naam van die tabelvermelding. Afhankelijk van de naam kunnen drie letters genoeg zijn en soms meer.
De eerst gevonden tabelvermelding waarvan de naam begint met de letters die u typte, wordt geselecteerd en verschijnt in beeld.
Is het toch niet de goede? Gebruik dan de toetscombinaties control-g (Win) of command-g (Mac) om een 'opnieuw zoeken' te doen en de volgende tabelvermelding met de beginletters te selecteren. Dit kan uiteraard herhaald worden om verder te zoeken.

Hiermee vindt u snel de tabelvermelding die u moet hebben!


Heeft u vragen? Plaats uw vraag op het FMTraining Forum of neem contact op.

Voorbeelden om van te leren: SQL Samengebruik

Geplaatst op: 4 juli 2017 | Niveau: FileMaker Gebruikers Training

FileMaker programmeren

In de serie 'voorbeelden om van te leren' een nieuw voorbeeld: SQL Samengebruik. Omdat leren van andermans vergissingen leuker is dan van je eigen vergissingen, vooral omdat het tijd bespaart.

Iemand had zelf een database gemaakt en wilde dat met een paar medewerkers delen zodat ze aan dezelfde gegevens werkten. Omdat deze programmeur de twee schakelaars voor Samengebruik niet wist te vinden kreeg hij dat niet werkend.

In plaats van hulp in te roepen werden alle tabellen en velden op een SQL-server geplaatst. Het FileMaker-bestand werd omgebouwd tot de interface van die SQL-server en elke medewerker kreeg een kopie van dat bestand.
Op zich een indrukwekkende prestatie en het werkt op zich goed. Behalve dat het veel meer tijd moet hebben gekost zijn er ook een paar nadelen zoals bij wisselen van SQL-server of het aanpassen van het interface-bestand.

Het advies is niet om die FileMaker-SQL techniek niet te gebruiken maar wel om de goede redenen. Het is goedkoper om een training te volgen of een externe programmeur in te huren en dat heeft de betrokkene alsnog gedaan.


Heeft u vragen? Plaats uw vraag op het FMTraining Forum of neem contact op.

Voorbeelden om van te leren: Rode en groene knoppen

Geplaatst op: 20 juni 2017 | Niveau: FileMaker Gevorderden Training

FileMaker programmeren

In de serie 'voorbeelden om van te leren' een nieuw voorbeeld: Rode en groene knoppen. Omdat leren van andermans vergissingen leuker is dan van je eigen vergissingen, vooral omdat het tijd bespaart.

Een database bevat groene en rode knoppen. Elke gebruiker mag op de groene knoppen drukken. Maar de rode knoppen zijn gevaarlijk en mogen alleen ingedrukt worden als de gebruiker goed weet wat de knop doet.

Als per ongeluk een rode knop ingedrukt wordt dan kan op een verkeerd moment iets gebeuren. Of worden records verwijderd. Ook als ervaren gebruiker kan je vergeten zijn waarom de knop gevaarlijk is. In plaats dat de kleurtjes de database duidelijk en veiliger maken, maken ze het juist onduidelijk en de gebruiker onzeker.

In de scripts achter de knoppen kan de scriptstap 'Aangepast dialoogvenster tonen' gebruikt worden om de gebruiker een mededeling te doen. Maar ook om een vraag te stellen en de keuze via de functie Get ( KeuzeLaatsteBericht ) te bepalen. Dit is dé manier om de gebruiker op iets gevaarlijks te wijzen en te laten kiezen tussen doorgaan en annuleren.


Heeft u vragen? Plaats uw vraag op het FMTraining Forum of neem contact op.

Script starten op een locatie met regiobewaking

Geplaatst op: 13 juni 2017 | Niveau: FileMaker Kenniswerkers Training

Beacon

De onlangs verschenen FileMaker Go 16 bevat een nieuwe scriptstap om bij locaties en beacons een script te laten uitvoeren. Na een praktijktest gedaan te hebben willen we in dit artikel de nieuwe Regiobewaking-scriptstap uitgebreid uitleggen.

Het was al langer mogelijk om een script naar een locatie of beacon te laten kijken, bijvoorbeeld elke 60 seconden, en een taak uit te voeren. Nu is het mogelijk om locaties en beacons op te geven en een script uit te voeren zodra het apparaat een locatie of beacon bereikt of verlaat.

Met de scriptstap Regiobewakingsscript-configureren kunnen per venster maximaal 20 locaties (geofences) en beacons (iBeacons) met een unieke naam ingesteld worden. Ook wordt het script opgegeven dat uitgevoerd moet gaan worden als de geofence of iBeacon gesignaleerd wordt. De scriptparameter is van geen nut omdat deze geëvalueerd wordt bij het daadwerkelijk aanroepen van het script en dat kan op elk punt in de database zijn.

Geofences zijn minder nauwkeurig en binnen slecht bruikbaar, maar er is geen extra hardware nodig. iBeacons zijn nauwkeuriger en er moet wel extra hardware aangeschaft worden met prijzen vanaf 30 euro per stuk en vervangende batterijen. Bovendien kunnen beacons binnen gebruikt worden, bijvoorbeeld voor locatiebepaling in een magazijn of tentoonstelling.

Voor een geofence moet een locatie met lengte- en breedtegraad en de radius in meters opgegeven worden. Die radius bepaalt de afstand rond de locatie die gebruikt wordt als grens van de locatie.
Bij een iBeacon moeten de UUID, primaire en secundaire getallen opgegeven worden van de beacons die verwacht worden. Al uw iBeacons hebben bijvoorbeeld dezelfde UUID maar per locatie een eigen primair getal en de ruimten een eigen secundair getal. Deze drie waarden kunnen met andere software in de beacons ingesteld worden.

Zodra een gebruiker met zijn iPhone of iPad met FileMaker Go het bereik van de locatie of een beacon verlaat of nadert, dan wordt het opgegeven script uitgevoerd. Per locatie en beacon kunnen dat verschillende scripts zijn.
In het script kan de functie Get ( GebeurtenissenRegiobewaking ) gebruikt worden om te bepalen welke locatie of beacon het betreft en het tijdstip (als tekst!). Ook wordt met een getal aangegeven of de locatie of beacon werd bereikt (Waar, 1) of verlaten (0, Niet Waar). Als u meer informatie van de beacon wilt weten, zoals de afstand, dan moet de RangeBeacons functie gebruikt worden.

Het uitvoeren van een script gebeurd echter alleen als FM Go de actieve app is en niet als het in de achtergrond zit. Zodra FM Go weer de actieve app wordt dan wordt alsnog het script gestart maar kan het resultaat van Get (GebeurtenissenRegiobewaking) meerdere regels bevatten van meerdere tijdstippen dat de locatie of beacon werd bereikt en verlaten.
Voor een waarschuwing dat u iets moet ophalen als u langs een winkel rijdt, is het dus niet geschikt.
Als bij het instellen met de Regiobewakingsscript-configureren-scriptstap blijkt dat de gebruiker die al eerder opgegeven locatie of beacon bereikte of verliet, dan wordt het opgegeven script al meteen uitgevoerd.

Heel mooi, maar wat kan je er mee? Een paar voorbeelden:
- record met informatie tonen over een met een beacon uitgeruste vrachtwagen, heftruck, draaibank, elektrische installatie e.d. als de gebruiker ernaast gaat staan,
- een webpagina of film vertonen als de gebruiker een deel van een magazijn, showroom of tentoonstelling bezoekt waar een specifieke beacon hangt,
- als een magazijn of werkplek betreedt wordt, zorgen dat dit de standaard locatie wordt als iemand nieuwe records maakt voor ontvangst van goederen e.d.,
- afhankelijk van de huidige locatie andere printers, mail servers e.d. gebruiken in scripts,
- bij het binnenrijden van een tankstation uw database een nieuw record voor een tankbeurt met kosten e.d. laten maken.

Veel succes met het toepassen in uw database! Heeft u daar hulp bij nodig, neem dan gerust contact met ons op.

Voorbeelden om van te leren: Handmatige berekeningen

Geplaatst op: 6 juni 2017 | Niveau: FileMaker Gevorderden Training

FileMaker programmeren

In de serie 'voorbeelden om van te leren' een nieuw voorbeeld: Handmatige berekeningen. Omdat leren van andermans vergissingen leuker is dan van je eigen vergissingen, vooral omdat het tijd bespaart.

In een facturatie-database moesten de medewerkers niet alleen het aantal en de stukprijs van artikelen invoeren maar ook alle (sub)totalen zelf uitrekenen en typen.

Op een rekenmachine zaten de gebruikers getallen over te typen en de uitkomst over te nemen. Bij het wijzigen van het aantal of de stukprijs moest alles handmatig nagerekend worden en dat zal niet altijd gebeurd zijn met gevolgen voor de inkomsten.

Met berekeningsvelden en resumé-velden kunnen ingevoerde getallen gebruikt worden om automatisch (sub)totalen uit te rekenen. Dan wordt er efficiënter gewerkt en minder fouten gemaakt.


Heeft u vragen? Plaats uw vraag op het FMTraining Forum of neem contact op.

Voorbeelden om van te leren: Driedubbele lay-outs

Geplaatst op: 23 mei 2017 | Niveau: FileMaker Basis Training

FileMaker programmeren

In de serie 'voorbeelden om van te leren' een nieuw voorbeeld: Driedubbele lay-outs. Omdat leren van andermans vergissingen leuker is dan van je eigen vergissingen, vooral omdat het tijd bespaart.

Sommige programmeurs halen hun inspiratie uit 'echte' databases en bouwen dat in FileMaker na terwijl het vaak eenvoudiger kan. Een voorbeeld daarvan is dat er voor elke tabel drie aparte lay-outs zijn voor bekijken, wijzigen en zoeken van de gegevens.

Een van de sterke punten van FileMaker is dat je maar één lay-out nodig hebt om alles met de gegevens te doen. Dat maakt het voor de gebruiker eenvoudiger, vooral omdat er in alle velden gezocht kan worden. En de programmeur hoeft maar één lay-out te maken en, belangrijker, maar één lay-out te onderhouden. Als er bijvoorbeeld een nieuw veld bij komt dan hoeft dat niet op drie lay-outs geplaatst te worden.

Het bespaart dus tijd en ergernis om één lay-out te gebruiken. En als de drie lay-outs gedaan waren om transacties in FileMaker te implementeren, dat is al aanwezig voor de gebruiker en in scripts: Record openen (Begin), Vorige versie record (Rollback) en Records vastleggen (Commit).


Heeft u vragen? Plaats uw vraag op het FMTraining Forum of neem contact op.

Tekstbestand importeren in tekstveld

Geplaatst op: 16 mei 2017 | Niveau: FileMaker Gevorderden Training

Importeren van meerdere tekstbestanden in records was al langer mogelijk maar wist u dat het mogelijk is om één tekstbestand in één record te krijgen? Zonder plug-in!

FileMaker 12 introduceerde de scriptstap 'Invoegen vanuit URL' en die is niet alleen geschikt voor http of ftp URLs. Een URL met het file protocol is ook mogelijk en kan ook gebruikt worden om tekstbestanden zoals .txt, .log, .xml, .svg en .rtf in een tekstveld te importeren.

Het voorbeeldbestand is wat uitgebreider door de tekstbestanden in een containerveld te bewaren en de inhoud ervan te importeren in een tekstveld. Het script bevat commentaar als toelichting op de scriptstappen en berekening.

Een andere toepassing is om een lokaal XML-bestand te importeren, te bewerken en weer te exporteren. Iets soortgelijks kan met de grafische SVG bestanden van bijvoorbeeld een landkaart waarin je een tekst opneemt of een provincie een kleur geeft.
En zo zijn er meer mogelijkheden.


Heeft u vragen? Plaats uw vraag op het FMTraining Forum of neem contact op.

Voorbeelden om van te leren: 5.500 velden

Geplaatst op: 8 mei 2017 | Niveau: FileMaker Gevorderden Training

FileMaker programmeren

In de serie 'voorbeelden om van te leren' een nieuw voorbeeld: 5.500 velden. Omdat leren van andermans vergissingen leuker is dan van je eigen vergissingen, vooral omdat het tijd bespaart.

We zagen ooit een database met maar één tabel en slechts negen records, die onwerkbaar traag was geworden. Het bevatte ruim 5.500 velden omdat elk jaar ongeveer 500 velden werden gedupliceerd waar in berekeningen velden van het jaar ervoor werden gebruikt.

Een groot aantal van deze velden waren door een vergissing niet-opgeslagen berekeningsvelden geworden. Door het grote aantal velden en omdat het merendeel steeds uitgerekend werd, was de database extreem traag.

Door (interne) relaties te gebruiken was het aantal velden beperkt gebleven en was ook de inzet van een programmeur eenmaal per jaar niet nodig. Overigens bevat een goed ontworpen database alleen tabellen met minder dan 150 velden.


Heeft u vragen? Plaats uw vraag op het FMTraining Forum of neem contact op.

Voorbeelden om van te leren: Foutafvanging

Geplaatst op: 25 april 2017 | Niveau: FileMaker Gevorderden Training

FileMaker programmeren

In de serie 'voorbeelden om van te leren' een nieuw voorbeeld: Foutafvanging. Omdat leren van andermans vergissingen leuker is dan van je eigen vergissingen, vooral omdat het tijd bespaart.

In te veel databases zien we dat er in scripts geen foutafvanging wordt gedaan. Zodra een database door meerdere personen gebruikt wordt en/of met beveiliging de toegangsrechten worden beperkt dan treden er gegarandeerd problemen op.

Als er niet op fouten wordt gecontroleerd dan gebeuren er rare dingen. Facturen die spontaan aan een ander bedrijf zijn gekoppeld omdat het maken van een nieuw record mislukte. Of een record dat plotseling is verdwenen. Een verkeerd export-bestand in een e-mail aan een klant. Mogelijk wordt het heel lang niet opgemerkt maar is er wel (financiële) schade.

Gebruik daarom in scripts de If-scriptstap met Get ( LaatsteFout ) = 0 om te bepalen of de vorige scriptstap goed is gegaan en de volgende scriptstappen veilig uitgevoerd kunnen worden.


Heeft u vragen? Plaats uw vraag op het FMTraining Forum of neem contact op.

Opletten bij loops met records

Geplaatst op: 18 april 2017 | Niveau: FileMaker Gevorderden Training

Voorbeeldscript met loop

Als een loop wordt gebruikt om in een script meerdere records te bewerken of een actie uit te voeren, dan moet de programmeur er rekening mee houden dat handelingen van andere gebruikers daar effect op hebben.

Door record-locking is het geen probleem als een gebruiker een record bewerkt dat niet tegelijk door het script wordt bewerkt. Voor het geval dat gebruiker en script hetzelfde record willen bewerken is het belangrijk dat de scriptstap 'Record openen' wordt gebruikt en bijvoorbeeld wacht totdat dat lukt.

Wanneer de loop door alle records van de tabel gaat, dan kan er een probleem ontstaan als andere gebruikers nieuwe records maken. Door voorafgaand aan de loop tweemaal de scriptstap 'Alleen weggelaten records tonen' te gebruiken voorkomt u dat.

Als een van de records tijdens het uitvoeren van het script wordt verwijderd is dat meestal geen probleem als de scriptstappen worden gebruikt die ervoor zijn: Loop, Ga naar record [ Volgende ; Afsluiten na laatste: Aan ] en End Loop. Met een eigen teller en tussendoor naar andere records gaan kan het mis gaan.
Het script moet er ook rekening mee houden dat het met minder records kan eindigen dan waarmee het begint.

Hoe meer gebruikers er in de database werken en hoe meer records de loop bewerkt, des te groter is het gevaar.

Zelf de zontijden berekenen

Geplaatst op: 15 februari 2017 | Niveau: FileMaker Expert Training

Als u in uw database wilt weten hoe laat de zon opkomt en ondergaat dan is deze berekening voor u nuttig. Daarmee kunt u bepalen of een activiteit voor zonsopgang begint, berekenen hoeveel uren daglicht er op een dag zijn, de interface aanpassen op licht en donker enzovoort.

Doel
De onderstaande berekening kan als Eigen Functie (met FileMaker Advanced) toegepast worden en eventueel als berekening(sveld) met resp. parameters en velden volgens deze functiebeschrijving:

Opmaak
SunTimes ( latitude ; longitude ; datum ; timezone ; sunrise ; sunset )

Parameters
latitude en longitude - Twee decimale getallen met de WGS84 kaartcoördinaten van de gewenste locatie, resp. breedtegraad en lengtegraad.
datum - De datum waarvan u de zontijden voor een locatie wilt weten.
timezone - Een getal waarmee de tijdzone in aantal uren verschil met GMT/UTC wordt aangegeven, zowel positief als negatief. In geval van zomertijd met één te verhogen.
sunrise en sunset - Twee logische waarden (True/False) waarmee u aangeeft of u de tijd van zonsopgang (sunrise) of zonsondergang (sunset) als resultaat wilt. Als beide parameters True zijn dan worden beide tijden gegeven in een waardenlijst.

Resulterend gegevenstype
tijd of tekst met twee tijden

Vereist
Eigen functie of berekeningsvelden met Atan2 (ook hieronder gegeven).

Voorbeeld
SunTimes ( 52,37307 ; 4,892647 ; Get ( HuidigeDatum ) ; 1 ; True ; False )
Geeft de tijd van zonsopgang voor de Dam in Amsterdam voor vandaag in tijdzone GMT+1 zonder zomertijd. Resultaat op 15 februari 2017: 07:55:44.

Bron
Dit is een voor gebruik in FileMaker aangepaste versie van een Excel-document met berekeningen die te vinden was op de website van US NOAA.

SunTimes ( latitude ; longitude ; datum ; timezone ; sunrise ; sunset ) =

Let ( [
  DatumGetal = GetAsNumber ( Datum ) - 693594 ;
  TijdGetal = GetAsNumber ( Time ( 12 ; 0 ; 0 ) ) / 86400 ;
  JulianDay = DatumGetal + 2415018,5 + TijdGetal - TimeZone / 24 ;
  JulianCentury = ( JulianDay - 2451545 ) / 36525 ;
  GeomMeanLongSun = Mod ( 280,46646 + JulianCentury * ( 36000,76983 + JulianCentury * ,0003032 ) ; 360 ) ;
  GeomMeanAnomSun = 357,52911 + JulianCentury * ( 35999,05029 - ,0001537 * JulianCentury ) ;
  EccentEarthOrbit = ,016708634 - JulianCentury * ( ,000042037 + ,0001537 * JulianCentury ) ;
  SunEqOfCtr = Sin ( Radians ( GeomMeanAnomSun ) ) * ( 1,914602 - JulianCentury * ( ,004817 + ,000014 * JulianCentury ) ) + Sin ( Radians ( 2 * GeomMeanAnomSun ) ) * ( ,019993 - ,000101 * JulianCentury ) + Sin ( Radians ( 3 * GeomMeanAnomSun ) ) * ,000289 ;
  SunTrueLongDeg = GeomMeanLongSun + SunEqOfCtr ;
  SunTrueAnomDeg = GeomMeanAnomSun + SunEqOfCtr ;
  SunRadVector = ( 1,000001018 * ( 1 - EccentEarthOrbit * EccentEarthOrbit ) ) / ( 1 + EccentEarthOrbit * Cos ( Radians ( SunTrueAnomDeg ) ) ) ;
  SunAppLongDeg = SunTrueLongDeg - ,00569 - ,00478 * Sin ( Radians ( 125,04 - 1934,136 * JulianCentury ) ) ;
  MeanObliqEclipticDeg = 23 + ( 26 + ( ( 21,448 - JulianCentury * ( 46,815 + JulianCentury * ( ,00059 - JulianCentury * ,001813 ) ) ) ) / 60 ) / 60 ;
  ObliqCorrDeg = MeanObliqEclipticDeg + ,00256 * Cos ( Radians ( 125,04 - 1934,136 * JulianCentury ) ) ;
  SunRtAscenDeg = Degrees ( Atan2 ( Cos ( Radians ( ObliqCorrDeg ) ) * Sin ( Radians ( SunAppLongDeg ) ) ; Cos ( Radians ( SunAppLongDeg ) ) ) ) ;
  SunRtAscenDeg = Degrees ( Atan2 ( Cos ( Radians ( SunAppLongDeg ) ) ; Cos ( Radians ( ObliqCorrDeg ) ) * Sin ( Radians ( SunAppLongDeg ) ) ) ) ;
  SunDeclinDeg = Degrees ( Asin ( Sin ( Radians ( ObliqCorrDeg ) ) * Sin ( Radians ( SunAppLongDeg ) ) ) ) ;
  VarY = Tan ( Radians ( ObliqCorrDeg / 2 ) ) * Tan ( Radians ( ObliqCorrDeg / 2 ) ) ;
  EqOfTimeMinutes = 4 * Degrees ( VarY *  Sin ( 2 * Radians ( GeomMeanLongSun ) )-2 * EccentEarthOrbit *  Sin ( Radians ( GeomMeanAnomSun ) )+4 * EccentEarthOrbit * VarY *  Sin ( Radians ( GeomMeanAnomSun ) ) *  Cos ( 2 * Radians ( GeomMeanLongSun ) )-,5 * VarY * VarY *  Sin ( 4 * Radians ( GeomMeanLongSun ) )-1,25 * EccentEarthOrbit * EccentEarthOrbit *  Sin ( 2 * Radians ( GeomMeanAnomSun ) ) ) ;
  HASunriseDeg = Degrees ( Acos ( Cos ( Radians ( 90,833 ) ) / ( Cos ( Radians ( Latitude ) ) * Cos ( Radians ( SunDeclinDeg ) ) ) - Tan ( Radians ( Latitude ) ) *  Tan ( Radians ( SunDeclinDeg ) ) ) ) ;
  SolarNoon = ( 720 - 4 * Longitude - EqOfTimeMinutes + TimeZone * 60 ) / 1440 ;
  SolarRise = Floor ( ( SolarNoon * 1440 - HASunriseDeg * 4 ) / 1440 * 86400 ) ;
  SolarSet = Floor ( ( SolarNoon * 1440 + HASunriseDeg * 4 ) / 1440 * 86400 ) ] ;

  Case (
    sunset and sunrise ; GetAsText ( GetAsTime ( SolarRise ) ) & "¶" & GetAsText ( GetAsTime ( SolarSet ) ) ;
    sunrise ; GetAsTime ( SolarRise ) ;
    sunset ; GetAsTime ( SolarSet ) ;
    ""
  )

)


Atan2 ( y ; x ) =

Let ( [
  a = If ( x > 0 ; Atan ( y / x ) ;
          If ( x < 0 ; PI - Atan ( -y / x ) ;
          PI / 2 * Sign ( y ) ) );
  result = Mod ( a ; 2 * PI ) ];

  result
)

De berekening is opgesteld met FileMaker 12 die een nul voor de komma van een getal eiste maar deze niet opsloeg zodat bij aanpassing overal weer een nul moest worden getypt... Dat werd opgelost door de berekening in een tekstdocument te bewaren.