Veelgestelde vragen met antwoorden over onze klassikale workshops.

Hardware & Software

Moet een deelnemer zelf een computer meenemen?

Ja, als u deelneemt aan een online of fysieke training dan moet u zelf voor een Windows of Mac laptop-computer zorgen. En, afhankelijk van de training, een iPad of iPhone. U moet daarop FileMaker gereed voor gebruik geïnstalleerd en ingesteld hebben. De FileMaker versie moet de versie van de training zijn of manimaal twee major versies eerder.

Welke software moet ik hebben voor een op-afstand training?

De software om deel te nemen aan de online training wordt door ons aangeleverd. U moet die software tevoren op uw computer installeren en testen. Daarvoor moet u op uw computer bevoegd zijn om applicaties te installeren. En het netwerk waarop u bent aangesloten moet verbinding toestaan. Mocht u geen applicatie kunnen installeren dan kunt u ook Google Chrome gebruiken, als die al is geïnstalleerd.

Uiteraard moet u een exemplaar van FileMaker Pro Advanced geïnstalleerd hebben. Bij voorkeur is dat dezelfde versie als waarvoor de training, wordt gegeven, of hoogstens één versie ouder. Bij de Expert Training en de Kenniswerkers Training moet u de geavanceerde tools ingeschakeld hebben.

Handleiding en Practicumbestanden

Wat staat er in de handleiding?

De handleiding bevat korte en duidelijke hoofdstukken met theorie en opdrachten. Per cursusdag worden ongeveer 20 tot 25 hoofdstukken behandeld die in een logische en opbouwende volgorde op elkaar aansluiten. Een beperkt aantal hoofdstukken zijn bedoeld voor thuisstudie en komen alleen aan bod als er tijd over is.

Hoe zijn de onderwerpen ingedeeld?

De onderwerpen en hun volgorde zijn geheel afgestemd op de Nederlandse deelnemer. Deze deelnemers hebben meestal geen informatica-achtergrond maar zijn kenniswerker of ondernemer die FileMaker gebruiken voor de verwerking van hun werkstroom en data.
De logische opbouw van onze cursussen wordt door de deelnemers zeer op prijs gesteld.

Hoe worden de hoofdstukken behandeld?

Per hoofdstuk geeft de docent eerst uitleg met voorbeelden. Daarna werken de deelnemers zelfstandig aan een opdracht in het practicumbestand, waarbij de docent beschikbaar is voor hulp en vragen. Tenslotte voert de docent de opdracht centraal uit met mogelijke alternatieven en handigheden.
Per cursusdag zijn er een aantal hoofdstukken en enkele extra opdrachten die alleen behandeld worden als het werktempo dat toelaat. Die hoofdstukken en opdrachten kan de deelnemer altijd op eigen gelegenheid doornemen en de opdrachten zijn uitgewerkt in een practicumbestand.

Welk materiaal mag ik na afloop meenemen?

De handleiding en practicumbestanden mag u na afloop van de training behouden. Bij de practicumbestanden zit ook een bestand waarin alle opdrachten zijn uitgewerkt, inclusief de extra opdrachten. U krijgt de practicumbestanden tevoren toegestuurd en bij een online training ook de handleiding als PDF.

Trainingen

Sluiten de trainingen op elkaar aan?

Onze trainingen sluiten uitstekend op elkaar aan, omdat we onze handleidingen zelf ontwikkelen en de onderwerpen bewust in een opbouwende volgorde aan bod komen. Sommige onderwerpen zijn te uitgebreid om in één keer te behandelen en zijn verdeeld over meerdere trainingen.

Kan na enkele jaren een volgende training met een nieuwere FileMaker versie gevolgd worden?

Ja, u kunt bijvoorbeeld een Gevorderden Training gevolgd hebben en een paar jaar later zonder problemen de Expert Training voor een nieuwere versie volgen. Bij het aanpassen van onze trainingen voor nieuwe FileMaker versies houden we hier bewust rekening mee.

Wordt er een diploma of certificaat uitgereikt?

Na afloop van elke training ontvangt een deelnemer een certificaat als bewijs van deelname met ons logo, handtekening van de docent, naam van de deelnemer, datum, tijdstip en duur van de training.

Kan een deelnemer na de training nog vragen stellen?

Jazeker! Deelnemers hebben bij ons altijd al vragen per e-mail, telefoon, sociale media enzovoort kunnen stellen. Er zijn geen beperkingen aan het soort vragen en de termijn na het volgen van een training. Uw vraag zal in redelijkheid en billijkheid naar beste vermogen beantwoord worden.

Kan een deelnemer of FMTraining een training doorschuiven of annuleren?

De pagina Voorwaarden bevat hier alle informatie over.

Catering

Zijn de consumpties inbegrepen in de prijs?

Ja, vanzelfsprekend worden drank en lunch verzorgd en zijn in de prijs inbegrepen. Uitgezonderd bij online deelname.

Welke dranken worden er verzorgd?

Gedurende de dag is er onbeperkt koffie, thee, water, frisdranken en versnaperingenbeschikbaar. Beschikbaarheid is per locatie voorbehouden.

Waar bestaat de lunch uit?

De lunch wordt in een aparte ruimte verzorgd en bestaat uit diverse broodjes, warme snack, salade, fruit en diverse dranken waaruit u vrij kunt kiezen. Enkele vegetarische gerechten zijn standaard in het assortiment aanwezig.

FileMaker Certificaat

Kan ik na het volgen van trainingen het Claris FileMaker Certificaat examen doen?

Onze trainingen vormen een goede basis om aan de officiële Claris FileMaker certificatie examens deel te maken, waarmee FileMaker Badges behaald kunnen worden als bewijs van het bezitten van voldoende parate technische kennis over FileMaker.
Het belangrijkste is echter de ervaring en die kan geen enkele training u meegeven. Voorkennis, ervaring met andere programmeertalen en een informatica-opleiding zijn dan natuurlijk een pré.

De genoemde prijzen zijn in euro exclusief btw. Reiskosten van deelnemers zijn niet inbegrepen.