Op alle aanbiedingen en overeenkomsten zijn modulen van de ICT~Office Voorwaarden, gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Midden-Nederland onder nummer 30174840, van toepassing. Klik op de link om de voorwaarden-modulen als PDF te downloaden.

De trainingstijden en de gangbare kosten voor annuleringen en verschuivingen worden hieronder gespecificeerd als aanvullingen op de voorwaarden. De genoemde prijzen zijn in euro exclusief btw. Reiskosten van deelnemers zijn niet inbegrepen.

Trainingstijden

Trainingsruimte is open vanaf 9.00 uur.
De trainingen beginnen om 9.30 uur.
Koffie/thee pauze om ongeveer 11.00 en 15.00 uur.
Lunch pauze is ongeveer van 12.30-13.15 uur.
De eindtijd is om ongeveer 16.30 uur.

Facturatie

We hanteren een betalingstermijn van 30 dagen na de datum van de factuur maar minimaal zeven dagen voorafgaand aan de eerste training die genoemd wordt op de factuur.

Annuleringen en verschuivingen

Indien door een deelnemer deelname aan een training binnen een termijn van 29 tot 15 werkdagen voor aanvang wordt geannuleerd, wordt 50% van de deelnamekosten plus administratiekosten berekend. Indien een training na deze termijn wordt geannuleerd of indien de deelnemer niet komt opdagen dan wordt 100% van de deelnamekosten berekend.

Bij verschuiving door een deelnemer naar een volgende datum tot 15 dagen voor aanvang van de training worden alleen administratiekosten in rekening gebracht. Van 14 dagen tot 7 werkdagen voor aanvang van de training wordt 25% van de deelnamekosten plus administratiekosten berekend. Na deze termijn wordt 50% van de deelnamekosten plus administratiekosten berekend. Eenmaal verschoven trainingen kunnen niet nogmaals verschoven of geannuleerd worden.

Annuleringen en verschuivingen kunnen alleen schriftelijk worden opgegeven en dienen voor bovengestelde termijnen in bezit te zijn van FMTraining. In geval van bijzondere omstandigheden kan FMTraining in positieve zin afwijken van deze regelingen, een en ander ter beoordeling van FMTraining. FMTraining accepteert vervangers voor reeds ingeschreven cursisten. Bij annuleringen en verschuivingen wordt altijd € 25,- administratiekosten in rekening gebracht.

Elke training vindt doorgang op de gepubliceerde datum als er naar oordeel van FMTraining voldoende belangstelling is. Dit wordt uiterlijk een week voor de training per e-mail aan de deelnemers meegedeeld.
Als er onvoldoende belangstelling is wordt u de keuze gegeven om op een volgende datum deel te nemen of uw geld terug te ontvangen. FMTraining is niet aansprakelijk voor kosten of schade die voortkomt uit het niet doorgaan van een training.

De genoemde prijzen zijn in euro exclusief btw. Reiskosten van deelnemers zijn niet inbegrepen.
Deze pagina is voor het laatst aangepast op 31 augustus 2015.