Op alle aanbiedingen en overeenkomsten zijn modulen van de ICT~Office Voorwaarden, gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Midden-Nederland onder nummer 30174840, van toepassing. Klik op de link om de voorwaarden-modulen als PDF te downloaden.

De trainingstijden en de gangbare kosten voor annuleringen en verschuivingen worden hieronder gespecificeerd als aanvullingen op de voorwaarden.

Trainingstijden

Trainingsruimte is open vanaf 9.00 uur.
De trainingen beginnen om 9.30 uur.
Koffie/thee pauze om ongeveer 11.00 en 14.30 uur.
Lunch pauze is ongeveer van 12.30-13.15 uur.
De eindtijd is om ongeveer 16.30 uur.

Facturatie

We hanteren een betalingstermijn van 30 dagen na de datum van de factuur maar minimaal zeven dagen voorafgaand aan de eerste training die genoemd wordt op de factuur.
Korting bij afname van meerder trainingen per deelnemer is alleen mogelijk bij aanmelden via deze website. Kortingen kunnen niet gecombineerd worden.

Annuleringen en verschuivingen

Indien door een deelnemer deelname aan een training binnen een termijn van 28 tot 10 werkdagen voor aanvang wordt geannuleerd of ingekort, wordt 50% van de deelnamekosten plus administratiekosten berekend.
Indien een training na deze termijn wordt geannuleerd, ingekort of indien de deelnemer niet komt opdagen dan wordt 100% van de deelnamekosten berekend. Bij inkorten (bijvoorbeeld van een persoonlijke training) wordt dit toegepast op de ingekorte tijd.

Bij verschuiving door een deelnemer naar een volgende datum tot 21 dagen voor aanvang van de training worden alleen administratiekosten in rekening gebracht. Van 21 dagen tot 10 werkdagen voor aanvang van de training wordt 25% van de deelnamekosten plus administratiekosten berekend. Na deze termijn wordt 50% van de deelnamekosten plus administratiekosten berekend. Eenmaal verschoven trainingen kunnen niet nogmaals verschoven of geannuleerd worden.

Annuleringen en verschuivingen kunnen alleen per e-mail worden opgegeven en dienen voor bovengestelde termijnen in bezit te zijn van FMTraining. FMTraining accepteert vervangers voor reeds ingeschreven deelnemers.
Bij annuleringen en verschuivingen worden administratiekosten in rekening gebracht. Ook worden administratiekosten in rekening gebracht als zonder voorafgaande toestemming een factuur niet geheel wordt betaald.
In geval van bijzondere omstandigheden kan FMTraining in positieve zin afwijken van deze regelingen, een en ander ter beoordeling van FMTraining. FMTraining is niet verantwoordelijk voor een goede ontvangst van de e-mails.
De administratiekosten bedragen € 25,-.

Elke training vindt doorgang op de gepubliceerde datum als er naar oordeel van FMTraining voldoende belangstelling is. Dit wordt uiterlijk een week voor de training per e-mail aan de deelnemers meegedeeld.
Als er onvoldoende belangstelling is wordt u de keuze gegeven om op een volgende datum deel te nemen of uw geld terug te ontvangen. FMTraining is niet aansprakelijk voor kosten of schade die voortkomt uit het niet doorgaan van een training.

De genoemde prijzen zijn in euro exclusief btw. Reiskosten van deelnemers zijn niet inbegrepen.
Deze pagina is voor het laatst aangepast op 18 februari 2020.