Tips en trucs over FileMaker met code, afbeeldingen of te downloaden bestanden. Als u zelf in FileMaker programmeert dan kunnen deze u wellicht helpen. Volg ons om nieuwe tips & trucs te ontvangen.

De bestanden openen automatisch met volledige toegang zodat u alle tabellen, velden, scripts, enzovoort kunt bestuderen, aanpassen en overnemen.

Actueel

Voorbeelden om van te leren: Herhalende velden

Geplaatst op: 17 oktober 2017 | Niveau: FileMaker Gevorderden Training

FileMaker programmeren

In de serie 'voorbeelden om van te leren' een nieuw voorbeeld: Herhalende velden. Omdat leren van andermans vergissingen leuker is dan van je eigen vergissingen, vooral omdat het tijd bespaart.

Ons advies werd gevraagd over een database waarin maar één tabel bleek te zitten met daarin groepjes herhalende velden. Alle onmogelijkheden van herhalende velden wat betreft exporteren, sorteren en verwijderen waren uiteraard van toepassing.

FileMaker 3.0 (1995) was de eerste versie waarin relaties mogelijk waren. Gerelateerde tabellen hebben het gebruik van herhalende velden voor data-opslag volledig overbodig gemaakt. Relaties zijn niet eenvoudig maar hebben veel voordelen en zijn daarom de moeite waard om zich in te verdiepen, bijvoorbeeld met een training en veel oefenen.


Heeft u vragen? Plaats uw vraag op het FMTraining Forum of neem contact op.

Voorbeelden om van te leren: Losse bestanden

Geplaatst op: 3 oktober 2017 | Niveau: FileMaker Basis Training

FileMaker programmeren

In de serie 'voorbeelden om van te leren' een nieuw voorbeeld: Losse bestanden. Omdat leren van andermans vergissingen leuker is dan van je eigen vergissingen, vooral omdat het tijd bespaart.

Een facturatie-database was zo opgezet dat elke factuur in een apart FileMaker bestand (kloon) werd ingevoerd. Het lukte de programmeur niet om een totaalbedrag van meerdere facturen uit te rekenen...

Het is de bedoeling om alle gegevens als meerdere records in één tabel te bewaren, onder andere omdat rapportages met (sub)totalen over meerdere records dan mogelijk zijn.


Heeft u vragen? Plaats uw vraag op het FMTraining Forum of neem contact op.

Voorbeelden om van te leren: Beperk globale velden

Geplaatst op: 5 september 2017 | Niveau: FileMaker Basis Training

FileMaker programmeren

In de serie 'voorbeelden om van te leren' een nieuw voorbeeld: Beperk globale velden. Omdat leren van andermans vergissingen leuker is dan van je eigen vergissingen, vooral omdat het tijd bespaart.

Aansluitend op het vorige artikel over 'Veel globale velden' willen we kort wat voorbeelden geven van onnodig gebruik van globale velden.

Zo zijn er databases waar de gebruiker eerst alle gegevens in globale velden invoert waarna ze op een knop drukken en een script het record aanmaakt of bijwerkt. Op deze manier een transactie-systeem opzetten is niet nodig omdat FileMaker dit zelf al biedt met de scriptstappen Record openen (Begin), Vorige versie record (Rollback) en Records vastleggen (Commit). Bovendien vereist het voor elk veld een extra globaal veld. Beter is om te kijken of het probleem, bijvoorbeeld lege records of sleutelnummers in ongewenste volgorde, niet op een andere manier is op te lossen.

Ook zagen we een script waarin adressen stuk voor stuk in een globaal veld werden gestopt. Dit globale veld stond op een lay-out voor een etiketprinter en werd stuk voor stuk afgedrukt terwijl het ook rechtstreeks uit de adresveld(en) kan. In dit geval bespaart het maar één globaal veld maar dit zal vaker optreden binnen dezelfde database.

We hopen dat duidelijk is dat het gebruik van globale velden elke keer overwogen moet worden om niet op de lange termijn in de problemen te komen. Weet u geen oplossing zonder globale velden, vraag dan gerust om hulp.


Heeft u vragen? Plaats uw vraag op het FMTraining Forum of neem contact op.

Eenvoudig openen van externe bestanden

Geplaatst op: 16 augustus 2017 | Niveau: FileMaker Gevorderden Training

Vanuit een FileMaker database kunt u ook eenvoudig bestanden en mappen openen. Of die net vanuit de database zijn geëxporteerd, door een ander programma gemaakt zijn of bij het besturingssysteem horen.

Het bijgesloten voorbeeldbestand laat zien dat als het bestandspad bekend is, met de scriptstap URL Openen[] een bestand geopend kan worden met het standaard programma. Mappen, waarvan het bestandspad geen bestandsnaam bevat en eindigt op /, worden geopend met de Finder/File Explorer.

De bestandspaden kunnen van afbeeldingen zijn, waarvan alleen het pad en de thumbnail daadwerkelijk geïmporteerd zijn, die buiten de database zijn opgeslagen.
Het kan ook gaan om een berekend pad naar een gedeelde map met een verzameling documenten die bij een relatie of project horen. Met een knop in een lay-out kan deze map eenvoudig vanuit de database geopend worden.

Als extra toevoeging bevat het script een voorbeeld om bestanden met .html en .php niet met een standaard programma te laten openen maar met een code-editor zoals BBEdit of Adobe Dreamwaver. De werking hangt sterk af van het gekozen programma en is niet gegarandeerd.

We hopen dat dit voorbeeld kan helpen om eenvoudig de database te koppelen met een foto-beeldbank, projectmappen of gewoon een eerder geëxporteerd PDF of ander document te openen.

Voorbeelden om van te leren: Veel globale velden

Geplaatst op: 8 augustus 2017 | Niveau: FileMaker Gevorderden Training

FileMaker programmeren

In de serie 'voorbeelden om van te leren' een nieuw voorbeeld: Veel globale velden. Omdat leren van andermans vergissingen leuker is dan van je eigen vergissingen, vooral omdat het tijd bespaart.

Zeker, je kan velden met globale opslag, zoals ze formeel heten, voor heel veel dingen gebruiken. Een veld waarvan de inhoud niet wordt opgeslagen en elke gebruiker zijn eigen waarde heeft klinkt volkomen onbruikbaar maar is dat juist niet. Vooral in scripts, en met name voor de communicatie met de gebruiker, zijn ze erg nuttig.

Als FileMaker Server wordt gebruikt dan wordt de zoekopdracht door de server uitgevoerd en daarvoor wordt de inhoud van alle globale velden van de tabel gekopieerd van de gebruiker naar de server. Er kan immers gezocht worden op niet-opgeslagen berekeningen die gebruik maken van die globale velden. Bij veel globale velden en grote inhoud, denk aan containervelden met documenten, kost het kopiëren veel tijd.

In de praktijk troffen we een database met honderden globale velden die op zich goed werkte met een normale FileMaker applicatie voor samengebruik. Zoals door ons voorspelt werd de snelheidswinst die men hoopte te krijgen door FileMaker Server te gaan gebruiken volledig teniet gedaan. Het zoeken ging zo traag dat men stopte met FileMaker Server en de database moest worden aangepast. Ook hier geldt, hou het eenvoudig en alles met mate...


Heeft u vragen? Plaats uw vraag op het FMTraining Forum of neem contact op.