Tips en trucs over FileMaker met code, afbeeldingen of te downloaden bestanden. Als u zelf in FileMaker programmeert dan kunnen deze u wellicht helpen. Volg ons om nieuwe tips & trucs te ontvangen.

De bestanden openen automatisch met volledige toegang zodat u alle tabellen, velden, scripts, enzovoort kunt bestuderen, aanpassen en overnemen.

Jaar 2016

Inspiratie vanachter de schermen?

22 juni 2016 | Niveau: FileMaker Kenniswerkers Training

Script-code voor export naar SQL-server

De administratie van FMTraining wordt uiteraard gedaan met een zelf ontwikkelde FileMaker database. Daarin worden de trainingen gepland en de inschrijvingen verwerkt. Mogelijk dat u er inspiratie voor uw database uit kan halen?

Vanwege capaciteit en veiligheid van server en verbinding hebben we ervoor gekozen om de noodzakelijke gegevens te publiceren op een extern gehoste Apache webserver onder Debian. Daarvoor worden de gegevens vanuit de FM database over een ODBC verbinding naar een SQL-tabel overgebracht en met PHP op de website getoond.

In diverse pagina's wordt de trainingsdata getoond zoals in de Agenda maar ook als keuzelijsten in de formulieren voor Inschrijvingen en Evaluatie.
Bijzonder is dat een PHP-pagina de trainingsdata presenteert als een on-line kalenderbestand waarin status, locatie, docent en aantal deelnemers is opgenomen. De locatiebeheerder en andere medewerkers hebben zich hierop geabonneerd en zien volautomatisch de wijzigingen in hun agenda verschijnen.
Met een kleine kans op miscommunicatie ontvangen alle betrokkenen zo de benodigde informatie. Bovendien kan via een speciale link in de agenda de FileMaker database geopend worden en het record over die training ingezien worden.

Inschrijvingen en evaluaties worden via een PHP pagina ingevoerd op de website en in een SQL-tabel bewaard. Vervolgens worden ze in de FileMaker database geïmporteerd en onmiddellijk uit de SQL-tabel verwijdert. De gemiddelde beoordelingscijfers per training gaan overigens ook weer naar de webserver...
Daarnaast gaan berichten met Nieuws en Tips & Trucs via een RSS bestand automatisch naar LinkedIn, FaceBook en Twitter.

Tot zover de koppeling van onze FileMaker database en de webserver. De database stuurt ook e-mails en, zonder plug-in, HTML-opgemaakte mailings.
En natuurlijk kan de database op een iPad geopend worden en kunnen de cursisten hun handtekening in de digitale presentielijst plaatsen.


De hierboven genoemde technieken worden grotendeels uitgelegd in onze FileMaker Kenniswerkers Training.

FileMaker 15 en Beacons

8 juni 2016 | Niveau: FileMaker Kenniswerkers Training

Beacons

Met FileMaker Go 15 is het mogelijk om beacons in de omgeving te detecteren. Maar een beacon zendt geen naam, beschrijving en bedragen uit maar alleen codes. Wat kunt u er dan mee?

Een beacon is een apparaat dat via Bluetooth Low Energy codes uitzendt die door andere apparaten ontvangen kunnen worden. Deze codes kunnen door FileMaker ontvangen worden op een iOS apparaat, een iPhone of iPad.
Vaak is een beacon een speciaal klein zendertje met een batterij, maar een smartphone kan dat ook zijn. Zo kan met de app 'Locate Beacon' een iPhone of iPad een beacon worden.

Een beacon kan statisch maar ook mobiel geplaatst worden. Denk aan beacons in een magazijn waaruit een apparaat kan afleiden in welk magazijn en waar in het magazijn het is. Maar een beacon kan ook in de cabine van een vrachtwagen zitten. Het kan ook gebruikt worden om te bepalen of een ander iOS apparaat in de buurt is. Of een armband en dus een mens.

Wat de vorm ook is, een beacon zend een UUID-code van 36 tekens uit en tevens twee getallen primair en secundair. Deze code en getallen kunnen meestal gewijzigd worden met bijgeleverde software.
Als beacons van een bedrijf dezelfde UUID-code hebben dan kunnen de getallen primair en secundair gebruikt worden om elk beacon apart te identificeren naar magazijnstelling, vrachtwagen enzovoort.

Sinds FileMaker Go 15 is de functie RangeBeacons beschikbaar om de beacons in de omgeving te bepalen. Daarbij kan één UUID van de gezochte beacons opgegeven worden maar omdat elke aanroep meerdere seconden duurt is het praktisch niet haalbaar om verschillende UUIDs op te vragen. RangeBeacons kan alleen binnen een script gebruikt worden maar scriptactivering is niet van toepassing.
De functie geeft een lijst van alle beacons met de gezochte UUID in de omgeving, hun primaire en secundaire getallen en de relatieve afstand. Op basis hiervan kan in een zelf samengestelde tabel gezocht worden bij welke magazijnstelling, vrachtwagen enzovoort de dichtstbijzijnde beacon hoort en op basis daarvan acties uit te voeren.

Een actie kan zijn om te zoeken naar informatie over artikelen in die magazijnstelling, het onderhoudsrapport van de vrachtwagen enzovoort en deze informatie, foto of film te tonen aan de gebruiker. Of bij het invoeren van nieuwe records voor onderhoud automatisch de dichtstbijzijnde vrachtwagen in te voeren.

Kortom, beacons geven FileMaker voor het eerst informatie over de omgeving en dat biedt heel veel nieuwe mogelijkheden!

Voorbeeldbestand synchroniseren

13 januari 2016 | Niveau: FileMaker Kenniswerkers Training

Records importeren met bijwerken bestaande gegevens

Samen een gedeelde database gebruiken is ideaal maar soms is er geen verbinding. Dan moeten laptops, iPhone en dergelijke off-line gebruikt kunnen worden en gesynchroniseerd worden.

Data synchroniseren (gelijk maken) is geen eenvoudige kwestie en bij verkeerd gebruik kunnen gegevens onbedoeld overschreven worden.
Bij voorkeur wordt twee-weg synchronisatie vermeden en vaak is dat ook niet nodig. Meestal kan dat opgelost worden met twee maal een één-weg synchronisatie. Maar ook één-weg synchronisatie heeft vele variaties.

Om FileMaker ontwikkelaars te helpen hebben we een voorbeeldbestand 'Synchroniseren' gemaakt dat een basis geeft voor het toepassen van één-weg synchronisatie. Daarbij is gekozen voor gebruik van de scriptstap Records Importeren met de optie 'bijwerken' hetgeen een kort en snel script oplevert. Bovendien is het eenvoudig aan te passen als er velden bij komen.
Een relatie tussen de tabellen is niet nodig en voorkomt overbodige verbindingen (concurrent connections) maar er moet voor elke FileMaker- of ODBC-tabel wel een tabelvermelding zijn maar dat kan in twee verschillende bestanden zijn.

Kennis op het niveau van de FileMaker Gevorderden Training is vereist om de techniek in uw eigen database te implementeren. In onze nieuwe FileMaker Kenniswerkers Training wordt de techniek behandeld.